ANBI

Het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Omdat wij de ANBI-status hebben, kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dat zijn voordelen als het gaat om het erven en het schenken. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de belastingdienst.

Een ANBI heeft veel belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Wij hopen u hiermee inzicht gegeven te hebben waar het bij een ANBI, dus ook het Mooi leven Huis Zuid-Limburg, om gaat en wat u er aan kunt hebben om schenkingen en giften aan ons te doen..

Onderstaand treft u de gegevens aan die u, voor wat betreft ons Mooi Leven Huis, inzicht geven in onze actuele plannen maar ook de verantwoording die nodig is om de ANBI status te behouden.